Doelstelling van de Stichting Palla

Het realiseren van een samenhangend zorgaanbod
aan alle mensen met een beperkte levensverwachting,
waarbij geen curatieve behandeling meer mogelijk of gewenst is,

en wel zodanig dat de zorgvrager centraal staat,
de verleende zorg op de behoefte van die zorgvrager
en zijn of haar omgeving is afgestemd,
te leveren waar de zorgvrager zich ook bevindt,
en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords.

Concreet betekent dit dat afhankelijk van de wens van de
zorgvrager zowel in de thuissituatie als in een hospice
de mogelijkheid geboden wordt om waardig te sterven.
Deze doelstelling tracht de Stichting Palla te realiseren
met de Stichting Zorggroep Noorderbreedte,
de Stichting Thuiszorg Het Friese Land,
de Stichting Terminale Thuiszorg Harlingen / Franeker,
de Regionale Huisartsen Noord-Friesland
en het Zorgbelang Fryslân.